Propozície - Ultramaratón 90+

 

PROPOZÍCIE GORALSKÉHO MINIMARATÓNU, POLMARATÓNU, MARATÓNU A


ULTRAMARATÓNOV 2014GM ultra 90 - mapa


1. Všeobecné informácie.

Diaľkové horské behy po vyznačených trasách a turistických chodníkoch, prevažne po horských hrebeňoch s krásnymi výhľadmi, orientačne jednoduché.

Určené pre horských bežcov, maratóncov, ultramaratóncoch, ale aj pre diaľkových turistov, ktorí túto horskú trasu dokážu zvládnuť v stanovenom časovom limite.

Trasy zodpovedajú kvalifikačným požiadavkám UTMB - 50 km - 1 bod, 70 km - 2 body a 90 km - 3 body.

 

2. Termín a miesto.

Sobota, 5.7. 2014.Trojmedzie - spoločná hranica Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska.

Štart i cieľ polmaratónu a maratónu a minimaratónu je o 9:00 hod. priamo z Trojmedzia. Časový limit 11 hodín.

Štart ultramaratónov je o 4:00 hod.Štart i cieľ na Trojmedzí. Časový limit 16 hodín.

 

3. Program

 

Piątok

15:00 - 22:00 – registrácia pretekárov na Trojmedzí,

15:00 - 22:00 – vydávanie štartovných balí

čkov pre pretekárov na Trojmedzí,

20:00 - technická porada a vysvetlenie trate.

 

Sobota

3:50 - otvorenie pretekov ultramaratónu,

4:00 - štart ultramaratónu na Trojmedzí,

6:00 -8:00 – vydávanie štartovných balí

čkov pre pretekárov na polmaratón a maratón,.

9:00 - štart polmaratónu a maratónu a minimaratónu

9:25 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov minimaratónu

10:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov polmaratónu

11:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov ultramaratónu – trasa 70 km.

13:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov maratónu

14:00 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov ultramaratónu – trasa 90km.

20:00 -

časový limit pretekov

 

Nedeľa

Do 12.00 odchod pretekárov zo stanového tábora na Trojmedzí.

 

GM2013 0711

 

4.Trasy:

a.) minimaratón: 6,8 km (+ 217 m)

b.) polmaratón: 26,6 km (+ 833 m)

c.) maratón: 50 km (+1950 m)

d.) ultramaratón 70+: 73 km (+2973 m)

e.) ultramaratón 90+: 93km (+3822 m)

 

Väčšina trate vedie po značkovaných turistických chodníkoch cez tri štáty - Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľsko. Pretekári sa môžu pohybovať výlučne po vyznačených bežeckých trasách. Pretekári dostanú mapy trasy pretekov. Trasy jednotlivých budú veľmi dobre vyznačené a pred čelom preteku pôjde vozidlo s členmi Horskej služby /okrem horských chodníkov/. Trasy polmaratónu, maratónu a ultramaratónov sú do 21 km totožné. Trasy maratónu a ultramaratónov majú spoločný aj záverečný úsek v dĺžke cca 17 km /Vreščovké sedlo – Trojmedzie/ . Podrobné mapy, fotografie a video z trasy budú včas zverejnené na webovej stránke.

 

Trasy behov:

a.)  Minimaratón: 7 km (+220 m) :Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Čierne pri Čadci - Trojmedzie

 

b.) Polmaratón: 26,6 km (+833 m) : Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie -Črchľa - Čierne při Čadci - Trojmedzie

 

c.) Maratón: 50km (+1950 m): Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková – Firková Kyčera - Oselné – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

 

d.) Ultramaratón 70+ : 73 km (+2973 m): Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková. – Beskydek – Javorské – Oščadnica – Kalinový vrch – Upratiská – Chaty na Rači – Veľká Rača – Kykuľa – Vreščovské sedlo – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

 

e.) Ultramaratón 90+: 93 km (+3822 m): Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková. – Beskydek – Javorské – Oščadnica – Kalinový vrch – Upratiská – Chaty na Rači – Veľká Rača – Rycerka – Ciapków – Przegibek – Orol – Malá Rača – Veľká Rača - Kykuľa – Vreščovské sedlo – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

 

Trasy jednotlivých behov budú vyznačné na mape, ktorú obdrží každý pretekár /okrem ninimaratónu/.

 

foto V. rača 3

 

5. Kontrólne body:

Na trase sa budú nachádzať kontrólne body. Pretekár musí prejsť všetkými kontrolnými bodmi na trase, inak bude diskvalifikovaný. Pretekári musia mať štartovné čísla umiestnené vpredu na viditeľnom mieste. Na kontrólnych bodoch sa budú nachádzať rozhodcovia.

 

6. Občerstvovacie stanice:

Na trasách jednotlivých behov sa budú nachádzať občerstvovacie stanice:

a.) na trase minimaratónu: 7km – na Trojmedzí vcieli preteku

b.) na trase polmaratónu: 8km – pri chate Girová, 16 km – pri Obecnom úrade Svrčinovec

c.) na trase maratónu: 8km – pri chate Girová, 16 km – pri Obecnom úrade Svrčinovec,25km – pod vrcholom Liesková, 35km – pri chate Na Beskidku, 43km – pri štadióne v Skalitom.

d.) na trase ultramaratónu 70+: 16km – pri Obecnom úrade Svrčinovec, 35 km – pri Šporcentre Oščadnica, 44,5 km – pri chate na Veľkej Rači , 58km – pri chate Na Beskidku, 66km- pri štadióne v Skalitom.

 e.) na trase ultramaratónu 90+: 16km – pri Obecnom úrade Svrčinovec, 35 km – pri Šporcentre Oščadnica, 44,5 km  a 64,4k pri chate na Veľkej Rači , 78km – pri chate Na Beskidku, 86km- pri štadióne v Skalitom

 

Občerstvovacie stanice budú vybavené podľa potreby hlavne vodou, iontovým nápojom, ovocím, sacharidmi, sušienkami a soľou. Hlavné občerstvovacie stanice na ultramaratón budú pri Športcentre Oščadnica /35 km/ a pri chate na Beskydku /58, resp. 78 km/ - tie budú kompletne vybavené. Všetky občerstvovacie stanice na ultramaratón sa nachádzajú pri chatách, kde bude možné dokúpiť si aj vlastné jedlo a nápoje – napr. pivo.

 

7. Limity:

Na trase ultramaratónu budú stanovenéčasové limity, ktorých prekročenie bude znamenať diskvalifikáciu pretekára:

Liesková– 25 km – 4 hod. – do 8.00 hod

Veľká Rača – 45,5 km – 8 hod. – do 12.00 hod.

Na Beskidku- 58, resp. 78 km – 14 hod. – do 18.00 hod.

 

8. Účasť na preteku:

Pretekári, ktorí chcú štartovať na polmaratóne, maratóne a ultramaratóne musia:

- byť plnoletí,

- najneskôr do 30.6. 2014 sa zaregistrovať,

- zaplatiť stanovené štartovné

- vlastnoručne podpísať osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na štart a vlastnej zodpovednosti za prípadné následky. .

- prevziať si v termíne štartovné číslo a štartovný balíček,

- dostaviť sa včas na štart s potrebnou povinnou výbavou.

 

GM2013 0308 

 

9. Povinná výbava:

Počas trvania celého preteku musí mať každý pretekár u seba povinnú výbavu. Povinná výbava môže byť kontrolovaná na trati. Chýbajúca povinná výbava môže mať za následok časovú penalizáciu, alebo aj diskvalifikáciu pretekára.

 

Povinná výbava:

- čitateľne vpredu umiestnené štartovné číslo,

- nabitý a zapnutý mobilný telefón sroamingom /okrem minimaratónu/,

- občianský preukaz alebo cestovný pas,

- ruksák alebo bežecký opasok snádobou na vodu sobsahom minimálne 0,5 litra /pre účastníkov ultramaratónu minimálne 1 liter/

 

Doporučená výbava:

- karta poistenca,

- vhodné oblečenie a výstroj ,

- vetrovka do dažďa,

- tepelná fólia,

-čelovka,

- náplaste, ochranné krémy , elastický obväz,

 

10. Zásady pohybu na trase

Počas preteku je možné pohybovať sa len po trase označenej organizátorom . Povinnú výbavu je povinný mať pretekár po celý čas pri sebe. Zakázaná je pomoc od tretích osôb na trase, ktorá by znevýhodňovala ostatných pretekárov.

Na trase je možné využívať občerstvenie len z občerstvovacích staníc na trase, z chát na trase, alebo prírodných zdrojov. Pretekári nesmú počas behu znečisťovať životné prostredie a poškodzovať značenie na trati. Nedodržanie týchto zásad môže mať za následok časovú penalizáciu, alebo aj diskvalifikáciu pretekára.

 

11. Počasie.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo vo vynímočnom prípade /napr. život ohrozujúca búrka/ skrátiť preteky, prípadne prerušiť preteky.

 

12. Bezpečnosť:

Pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečenstvo a v prípade zdravotných následkov a materiálnej ujmy nemôžu žiadať kompenzáciu od organizátorov.

Trasa pretekov vedie prevažne vhorskom,ťažko dostupnom teréne, v ktorom nie je možné vždy zabezpečiť okamžitú pomoc. V prípade vážneho zranenia sú ostatní pretekári povinní poskytnúť prvú pomoc zranenému pretekárovi, prípadne privolať pomoc. Neposkytnutie pomoci zranenému pretekárovi bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára. Pretekári budú mať kontakt na Horskú službu, ktorá v prípade potreby bude zabezpečovať pomoc pre pretekárov.

 

13. Odstúpenie z preteku:

Pretekár, ktorý počas preteku odstúpi z pretekov je povinný bezodkladne o tom vyrozumieť organizátora na uvedenom telefónnom čísle. Pretekári, ktorí neohlásia svoje odstúpenie z preteku budú musieť znášať náklady na prípadnú pátraciu akciu Horskej služby.

Organizátor nezabezpečuje transport osôb, ktoré odstúpia z preteku z iných dôvodov ako je zranenie. Pre takéto osoby môže podľa svojich možnosti zabezpečiť odplatný prevoz prostredníctvom dohodnutého prepravcu.

 

14. Ceny:

Podujatie má charakter športovej súťaže. Najlepší traja pretekári v absolútnom poradí získajú finančné ceny, ktorých výška bude upresnená v dostatočnom predstihu pred pretekom. Najlepší traja pretekári vjednotlivých vekových kategoriách získajú vecné ceny od sponzorov Goralského maratónu.

Víťaz každej kategórie získa aj originálny goralský klobúk z Istebnej.

Všetci pretekári dostanú vcieli medailu.

 

Kategórie:

Podmienkou vyhodnotenia kategórie je účasť minimálne 3 pretekárov.

 

MINIMARATÓN

MUŽI:                                                                   ŽENY: 

OPEN                                                                   OPEN

Prvých 6 pretekárov získa vecné ceny.                Prvých 6 pretekárok získa vecné ceny

 

POLMARATÓN

MUŽI:                                                                  ŽENY:

OPEN                                                                   OPEN  

M1: 18 – 39 rokov                                                K1: 18 - 39 rokov

M2 : 40 – 49 rokov                                              K2: 40 - 49 rokov 

M3: 50 – 59 rokov                                              K3: nad 50 rokov

M4: nad 60 rokov

 

MARATÓN

MUŽI:                                                                 ŽENY:

OPEN                                                                  OPEN

M1: 18 – 39 rokov                                              K1: 18 - 39 rokov

M2 : 40 – 49 rokov                                            K2: 40 - 49 rokov

M3: 50 – 59 rokov                                            K3: nad  50 rokov

M4: nad 60 rokov

Majstrovstvá goralov                                      Majstrovstvá goraliek

 

ULTRAMARATÓN 70+ a 90+

MUŽI:

OPEN                                                                 ŽENY

M1: 18 – 39 rokov                                             K1: 18 - 39 rokov         

M2 : 40 – 49 rokov                                           K2: 40 - 49 rokov 

M3: nad 50 rokov                                             K3: nad 50 rokov

Podmienkou vyhodnotenia vekovej kategórie je účasť minimálne 3 pretekárov.

 

GM2013 0107 

 

15. Štartovné :

Výška štartovného je závislá od termínu zaplatenia štartovného. Štartovné je potrebné zaslať na účet Goralského maratónu, prípadne výnimočne zaplatiť v hotovosti na niektorých bežeckých podujatiach /napr. Lysacup/. organizátora:

Minimaratón:

Štartovné

- registrácia a úhrada do 31.03. 2014 -  4 euro / 110 Čk

- registrácia a úhrada do: 31.05. 2014 - 5 euro / 140 Čk

- registrácia a úhrada po: 31.05. 2014 - 6 euro / 170 Čk

Limit 200 pretekárov!

 

Polmaratón:

Štartovné

- registrácia a úhrada do 31.03. 2014 - 15 euro / 400 KČ

- registrácia a úhrada do: 31.05. 2014 - 20 euro / 550 KČ

- registrácia a úhrada do: 30.06. 2014 - 25 euro / 700 KČ

Limit 200 pretekárov!

 

Maratón:

Štartovné

- registrácia a úhrada do 31.03. 2014 - 20 euro / 550 KČ

- registrácia a úhrada do: 31.05. 2014 - 25 euro / 700 KČ

- registrácia a úhrada do:  30.6. 2014 - 30 euro / 850 KČ

Limit 200 pretekárov!

 

Ultramaratón 70+ a 90+:

Štartovné

- registrácia a úhrada do 31.03. 2014 - 25 euro / 700 KČ

- registrácia a úhrada do: 31.05. 2014 - 30 euro / 850 KČ

- registrácia a úhrada do: 30.06. 2014 - 35 euro / 1000 KČ

Limit  200 pretekárov!

 

Registrácia a úhrada štartovného bude možná len do 30.6. 2014, resp. do naplnenia limitu počtu pretekárov /okrem minimaratónu/.

Číslo účtu: 0051991713/0900 - platby SR

IBAN SK7009000000000051991713 – platby z EU

BIC/SWIFT - GIBASKBX

VS – meno a priezvisko, dátum narodenia – DDMMRRRR

 

16. Kancelária pretekov.

Kancelária pretekov sa bude nachádzať priamo na Trojmedzí. Kancelária bude otvorená od piatku 4.07.2014 od 15 hod. do nedele 6.07. 2014 .

 

17. Ubytovanie a nocľah.

Pretekári budú mať zabezpečený 2 x bezplatný nocľah z piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu v telocvični v Základnej školy v Čiernom a v Jaworzynke /na vlastných kararimatkách a vo vlastných spacákoch/ - vo vzdialenosti do 2 km od štartu. Bude možné aj bezplatné stanovanie priamo na Trojmedzí. Záujemci môžu využiť aj zľavy na ubytovaní vo vybraných ubytovacích zariadeniach, ktoré budú uverejnené na stránke.

 

GM2013 0352

 

18. Benefity pre pretekárov :

 

Účastníkom minimaratónu ponúkame:

- účasť na pretekoch minimaratónu,

- nápoje a občerstvenie po preteku

- štartovné číslo s vlastným menom /pre prihlásených do 30.6. 2014/,

- pamätnú medailu alebo odznak,

- diplom,

- foto z pretekov,

- video z pretekov,

- vecné ceny pre najlepších,

- nádhernú krajinu a výhľady,

- výbornú atmosféru pretekov,

- goralskú zábavu po skončení pretekov.

 

Účastníkom behov polmaratónu, maratónu a ultramaratónov ponúkame:

- účasť na pretekoch na polmaratónu, maratónu a ultramaratónu,

- dva bezplatné nocľahy

- nápoje a občerstvenie na trati preteku

- jedlo v cieli,

- štartovné číslo s vlastným menom /pre prihlásených do 30.6. 2014/,

- mapu s vyznačenou traťou,

- športové tričko Goral marathon,

- pamätnú medailu,

- diplom,

- foto z pretekov,

- video z pretekov,

- finančné ceny pre najlepších v absolútnom poradí,

- vecné ceny pre najlepších v kategóriách,

- originálne goralské klobúky z Istebnej pre víťazov,

- nádhernú krajinu a výhľady,

- výbornú atmosféru pretekov,

- goralskú zábavu po skončení pretekov.

 

19. Informácie.

Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webovej stránke Goral marathon.

Ďalšie informácie bude možné získať na facebooku Goral marathon, prípadne prostredníctvom emailu. Pred pretekom na technickej porade v piatok 4.7. 2014 o 20:00 hod. na Trojmedzí.

 

20.Organizator:

Goral marathon team SK/PL/CZ

KONTAKT:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Kontakt: Sk:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Kontakt:  Pl:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

21. Posledná interpretácia pravidiel je na organizátorovi.

 

 

 logo GM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori

 • Coop

 • Cbmedia

 • IPC Slovakia

 • BUKOV

 • Nadácia Pontis

 • ALPHA SPORT

 • SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

 • LEDNICKE ROVNE

 • Autosalón KIA Čadca

Coop

sponzor-coop

Cbmedia

cbmedia-sponzor

IPC Slovakia

chransa logo

BUKOV

BUKOV

Nadácia Pontis

1425562402 re nadacia pontis logo1

ALPHA SPORT

ALPHA SPORTMamut

SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

Lednické Rovne

LEDNICKE ROVNE

Lednicke Rovne

Autosalón KIA Čadca

KIA

visegraderb01erb02erb03erb04cadcacierneerb05oscadnicarajczagmina-istebna