International Goral marathon

1. Všeobecné informácie.

Diaľkové horské behy po vyznačených trasách a turistických chodníkoch, prevažne po horských hrebeňoch s krásnymi výhľadmi, orientačne jednoduché. Určené pre horských bežcov, maratóncov, ultramaratóncoch, ale aj pre horských cyklistov, priaznivcov nordic walkink a diaľkových turistov, ktorí túto horskú trasu dokážu zvládnuť v stanovenom časovom limite.

2. Termín a miesto

Termín Nedeľa, 20.8. 2023
Miesto Trojmedzie - spoločná hranica Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska.
Štart a cieľ:  
Polmaratónu, maratón a minimaratón 10:00 hod, Trojmedzie
   
Časový limit:  
Polmaratónu, maratónu a minimaratónu 6 hodín
   

GM - mapa - komplet 

 

3. Program

Sobota 16:00 - 18:00 – registrácia pretekárov na Trojmedzí,
16:00 - 18:00 – vydávanie štartovných balíčkov pre pretekárov na Trojmedzí,
18:00 - technická porada a vysvetlenie trate.
Nedeľa

8:00 -9:30 – vydávanie štartovných balíčkov pre pretekárov na minimaratón, Nordic Walking, polmaratón a maratón a MTB .

9:00 - štart maratónu
10:00 - štart MTB, polmaratónu a  minimaratónu
10:20 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov minimaratónu
11:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov polmaratónu
12:30 - predpokladaný dojazd  prvých pretekárov MTB marathonu
12:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov maratónu
18:00 - časový limit pretekov

Pondelok odchod pretekárov zo stanového tábora na Trojmedzí.

 

4.Trasy behov:

minimaratón, 6,8 km (+ 220 m) Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Čierne pri Čadci - Trojmedzie
polmaratón, 26,6 km (+ 833 m) Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie -Črchľa - Čierne při Čadci - Trojmedzie
maratón, 50 km (+ 1950 m) Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková – Firková Kyčera - Oselné – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

ultramaratón, 70+: 73 km
(+ 2973 m)

v roku 2022 sa neuskutoční

Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková. – Beskydek – Javorské – Oščadnica – Kalinový vrch – Upratiská – Chaty na Rači – Veľká Rača – Kykuľa – Vreščovské sedlo – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

ultramaratón, 90+: 93km
(+ 3822 m)

v roku 2022 sa neuskutoční

Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková. – Beskydek – Javorské – Oščadnica – Kalinový vrch – Upratiská – Chaty na Rači – Veľká Rača – Rycerka – Ciapków – Przegibek – Orol – Malá Rača – Veľká Rača - Kykuľa – Vreščovské sedlo – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

 

Trasy jednotlivých behov budú vyznačné na mape, ktorú obdrží každý pretekár /okrem ninimaratónu/.

 

goral-maraton2Väčšina trate vedie po značkovaných turistických chodníkoch cez tri štáty - Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľsko. Pretekári sa môžu pohybovať výlučne po vyznačených bežeckých trasách. Pretekári dostanú mapy trasy pretekov.

 

Trasy jednotlivých budú veľmi dobre vyznačené a pred čelom preteku pôjde vozidlo s členmi Horskej služby /okrem horských chodníkov/. Trasy polmaratónu, maratónu a ultramaratónov sú do 21 km totožné.

Trasy maratónu a ultramaratónov majú spoločný aj záverečný úsek v dĺžke cca 17 km /Vreščovké sedlo – Trojmedzie/.

Podrobné mapy, fotografie a video z trasy budú včas zverejnené na webovej stránke.

 

5. Kontrólne body:

Na trase sa budú nachádzať kontrólne body. Pretekár musí prejsť všetkými kontrolnými bodmi na trase, inak bude diskvalifikovaný. Pretekári musia mať štartovné čísla umiestnené vpredu na viditeľnom mieste. Na kontrólnych bodoch sa budú nachádzať rozhodcovia.

 

6. Občerstvovacie stanice:

Na trasách jednotlivých behov sa budú nachádzať občerstvovacie stanice:

na traseminimaratónu 7km – na Trojmedzí v cieli preteku
na trase polmaratónu: 8km – pri chate Girová, 16 km – pri Obecnom úrade Svrčinovec
na trase maratónu: 8km – pri chate Girová, 16 km – pri Obecnom úrade Svrčinovec,
25km – pod vrcholom Liesková, 35km – pri chate Na Beskidku, 43km – pri štadióne v Skalitom.
   
   

 

Občerstvovacie stanice budú vybavené podľa potreby hlavne vodou, iontovým nápojom, ovocím, sacharidmi, sušienkami a soľou.

 

GM2013 0107

 

7. Limity:

Na trase maratónu budú stanovené časové limity, ktorých prekročenie bude znamenať diskvalifikáciu pretekára:

 • Liesková – 25 km – 4 hod. – do 13.00 hod
 • Na Beskidku - 35km – 6 hod. – do 15.00 hod.

8. Účasť na preteku:

Pretekári, ktorí chcú štartovať na polmaratóne a maratóne musia:

 • byť plnoletí,
 • byť zaregistrovaní,
 • zaplatiť stanovené štartovné
 • vlastnoručne podpísať osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na štart a vlastnej zodpovednosti za prípadné následky. .
 • prevziať si v termíne štartovné číslo a štartovný balíček,
 • dostaviť sa včas na štart s potrebnou povinnou výbavou.

9. Povinná výbava:

Počas trvania celého preteku musí mať každý pretekár u seba povinnú výbavu. Povinná výbava môže byť kontrolovaná na trati. Chýbajúca povinná výbava môže mať za následok časovú penalizáciu, alebo aj diskvalifikáciu pretekára.

Povinná výbava:

 • čitateľne vpredu umiestnené štartovné číslo,
 • nabitý a zapnutý mobilný telefón s roamingom /okrem minimaratónu/,
 • občianský preukaz alebo cestovný pas,
 • ruksák alebo bežecký opasok s nádobou na vodu s obsahom minimálne 0,5 litra

Doporučená výbava:

 • karta poistenca,
 • vhodné oblečenie a výstroj ,
 • vetrovka do dažďa,
 • tepelná fólia,
 • čelovka,
 • náplaste, ochranné krémy , elastický obväz,

10. Zásady pohybu na trase

Počas preteku je možné pohybovať sa len po trase označenej organizátorom . Povinnú výbavu je povinný mať pretekár po celý čas pri sebe. Zakázaná je pomoc od tretích osôb na trase, ktorá by znevýhodňovala ostatných pretekárov.

Na trase je možné využívať občerstvenie len z občerstvovacích staníc na trase, z chát na trase, alebo prírodných zdrojov. Pretekári nesmú počas behu znečisťovať životné prostredie a poškodzovať značenie na trati. Nedodržanie týchto zásad môže mať za následok časovú penalizáciu, alebo aj diskvalifikáciu pretekára.

maraton-troch-narodov2 

11. Počasie.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo vo vynímočnom prípade /napr. život ohrozujúca búrka/ skrátiť preteky, prípadne prerušiť preteky.

 

12. Bezpečnosť:

Pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečenstvo a v prípade zdravotných následkov a materiálnej ujmy nemôžu žiadať kompenzáciu od organizátorov.

Trasa pretekov vedie prevažne v horskom, ťažko dostupnom teréne, v ktorom nie je možné vždy zabezpečiť okamžitú pomoc. V prípade vážneho zranenia sú ostatní pretekári povinní poskytnúť prvú pomoc zranenému pretekárovi, prípadne privolať pomoc.

Neposkytnutie pomoci zranenému pretekárovi bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára. Pretekári budú mať kontakt na Horskú službu, ktorá v prípade potreby bude zabezpečovať pomoc pre pretekárov.

 

13. Odstúpenie z preteku:

Pretekár, ktorý počas preteku odstúpi z pretekov je povinný bezodkladne o tom vyrozumieť organizátora na uvedenom telefónnom čísle. Pretekári, ktorí neohlásia svoje odstúpenie z preteku budú musieť znášať náklady na prípadnú pátraciu akciu Horskej služby.

Organizátor nezabezpečuje transport osôb, ktoré odstúpia z preteku z iných dôvodov ako je zranenie. Pre takéto osoby môže podľa svojich možnosti zabezpečiť odplatný prevoz prostredníctvom dohodnutého prepravcu.

 

14. Ceny:

Podujatie má charakter športovej súťaže. Najlepší traja pretekári v absolútnom poradí získajú finančné, prípadne vecné  ceny, podľa možnosti usporiadateľov a sponzorov. 
Najlepší traja pretekári v jednotlivých vekových kategoriách získajú vecné ceny od sponzorov Goralského maratónu.
Všetci pretekári dostanú v cieli medailu.

Kategórie:

Podmienkou vyhodnotenia kategórie je účasť minimálne 3 pretekárov.

 

GM2013 0352

 

15. Štartovné

Výška štartovného je závislá od termínu zaplatenia štartovného. Štartovné je potrebné zaslať na účet Goralského maratónu, prípadne výnimočne zaplatiť v hotovosti na niektorých bežeckých podujatiach /napr. Lysacup/.

 

16. Kancelária pretekov.

Kancelária pretekov sa bude nachádzať priamo na Trojmedzí. Kancelária bude otvorená od soboty 19.8. 2023 od  16 hod. do 18.00 hod. a v  nedeleľu  20.8. 2023 do 09:30 hod. 

17. Ubytovanie a nocľah.

Pretekári budú mať možnosťvyužiť  bezplatný nocľah na vlastných kararimatkách a vo vlastných spacákoch na Trojmedzí. Bude možné aj bezplatné stanovanie priamo na Trojmedzí - vo veľkých vojenských stanoch, vo vlastných stanoch, alebo pod prístreškom na čerstvom sene.

Záujemci môžu využiť aj zľavy na ubytovaní vo vybraných ubytovacích zariadeniach, ktoré budú uverejnené na stránke.

Na Trojmedzí budú mať pretekári zabezpečený servis -- tradičné domáce jedlá, goralské jedlá,  domáce hrčavské pivo, kofolu ...za dobrú cenu. Možnosť vlastnej prípravy jedál na griloch. 

 

18. Benefity pre pretekárov :

Účastníkom minimaratónu ponúkame:

 • účasť na pretekoch minimaratónu,
 • nápoje a občerstvenie po preteku
 • pamätnú medailu alebo odznak,
 • diplom,
 • foto z pretekov,
 • video z pretekov,
 • vecné ceny pre najlepších,
 • nádhernú krajinu a výhľady,
 • výbornú atmosféru pretekov,
 • goralskú zábavu po skončení pretekov.

Účastníkom behov polmaratónu a maratónu ponúkame:

 • účasť na pretekoch na polmaratónu, maratónu a ultramaratónu,
 •  bezplatné nocľahy
 • nápoje a občerstvenie na trati preteku
 • jedlo v cieli,
 • mapu s vyznačenou traťou,
 • športové tričko Goral marathon,
 • pamätnú medailu,
 • diplom,
 • foto z pretekov,
 • video z pretekov,
 • ceny pre najlepších v absolútnom poradí,
 • vecné ceny pre najlepších v kategóriách,
 • nádhernú krajinu a výhľady,
 • výbornú atmosféru pretekov,
 • goralskú zábavu po skončení pretekov.

 GM2013 0308

 

19. Informácie.

Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webovej stránke Goral marathon. Ďalšie informácie bude možné získať na facebooku Goral marathon, prípadne prostredníctvom emailu.

20. Organizátor:

Goral marathon team SK/PL/CZ
Kontakt : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

21. Posledná interpretácia pravidiel je na organizátorovi.

 

REGISTRÁCIA

 

 

Sponzori

 • Coop

 • Cbmedia

 • IPC Slovakia

 • BUKOV

 • Nadácia Pontis

 • ALPHA SPORT

 • SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

 • LEDNICKE ROVNE

 • Autosalón KIA Čadca

Coop

sponzor-coop

Cbmedia

cbmedia-sponzor

IPC Slovakia

chransa logo

BUKOV

BUKOV

Nadácia Pontis

1425562402 re nadacia pontis logo1

ALPHA SPORT

ALPHA SPORTMamut

SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

Lednické Rovne

LEDNICKE ROVNE

Lednicke Rovne

Autosalón KIA Čadca

KIA

visegraderb01erb02erb03erb04cadcacierneerb05oscadnicarajczagmina-istebna