Propozície - GORAL Ski Maratón

Združenie obcí Mikroregión Kysucký Triangel, obce Skalité, Čierne, Svrčinovec, získalo v roku 2012 finančnú podporu z Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013 Fond mikroprojektov na zakúpenie stroja na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí, takz. lavínu. Lavína bude v tomto roku upravovať Medzinárodnú stopu zdravia, ktorá má 45 kilometrov a prevýšenie od 436 m.n.m. vo Svrčinovci po 836 m.n.m. na vrchu Liesková nad Skalitým.

Trasa sa začína aj končí pri bistre Snežienka (667m.n.m) v Skalitom – Serafínove, ku ktorému sa dostaneme autom, alebo zo 400 metrov vzdialenej železničnej zastávky Skalité – Serafínov. Po štarte pri Snežienke, stúpame 385 metrov severovýchodným smerom ku štátnej hranici. Vo výške 704 m.n.m. prekročíme cez lávku medzinárodnú cestu a pokračujeme oblúkom k hrebeňu Poľany (793 m.n.m) a odtiaľ severne opäť ku štátnej hranici, ktorú trasa kopíruje na vrch Kykula (819 m.n.m). Z osady Rieky (678 m.n.m) je možné zísť z trasy do centra obce Skalité. Od osady Rieky pokračujeme západným smerom k obci Čierne, kde prekročíme potok Čadečka (492 m.n.m) . Z tohto miesta je možné opustiť trasu k autobusovej zastávke Čierne - Polesie. Popri štátnej hranici pokračujeme smerom k Trojmedziu, v kilometri 11,8 prekročíme hranicu s Poľskom a pokračujeme k styku hraníc troch štátov (559 m.n.m) . Od Trojmedzia pokračuje trasa územím Českej republiky a v doline potoka Hrčava (504 m.n.m) sa otáča k juhu späť na Slovensko. Tu je možnosť pripojenia na trať buď osobným autom, alebo z neďalekej železničnej zastávky Čierne – Zastávka). Popri železničnej trati po700 metroch sa opäť stáča k severu cez Kozove vršky , ku štátnej hranici k obci Hrčava (588 m.n.m). Možnosť prepojenia na bežecké trasy Mosty u Jablunkova – Gírová v ČR. Trasa ďalej pokračuje údolím Čierneho potoka (484 m.n.m), kde sa dá napojiť z obce Čierne Nižný koniec a pokračuje smerom na Markov a Polgrúň (593 m.n.m, možnosť prepojenia na bežecké trasy Mosty u Jablunkova – Gírová v ČR). Od Polgrúňa sa po zelenej značke trasa stáča k Svrčinovcu, okolo kostola a požiarnej zbrojnice (436 m.n.m) k osade Lašutovci, kde prechádza na druhú stranu doliny, v celkovom kilometri 27 je možnosť napojenia k rekreačnej stope do osady U Deja, potom k Čerchli (683 m.n.m) a odtiaľ cez Stankovo k Trom kopcom po zelenej značke , kde sa napojí na červenú značku a pokračuje na Lieskovú (836 m.n.m). Vrchol Lieskovej opustíme po zelenej, odkiaľ sa popri potoku Drobiská dostaneme nad poľnohospodárske objekty (573 m.n.m), kde trasa prechádza cestu a vracia sa späť k juhu, aby začala stúpať okolo masívu Osolného (765 m.n.m) k štátnej hranici s Poľskom. Potom pokračuje popri hranici späť k bistru Snežienka.

 

Medzinárodná stopa zdravia

 

 O TERMÍNE KONANIA PODUJATIA VÁS BUDEME VČAS  INFORMOVAŤ V ZÁVISLOSTI OD SNEHOVÝCH PODMIENOK !

 

 

 

 

Sponzori

  • Coop

  • Cbmedia

  • IPC Slovakia

  • BUKOV

  • Nadácia Pontis

  • ALPHA SPORT

  • SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

  • LEDNICKE ROVNE

  • Autosalón KIA Čadca

Coop

sponzor-coop

Cbmedia

cbmedia-sponzor

IPC Slovakia

chransa logo

BUKOV

BUKOV

Nadácia Pontis

1425562402 re nadacia pontis logo1

ALPHA SPORT

ALPHA SPORTMamut

SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

Lednické Rovne

LEDNICKE ROVNE

Lednicke Rovne

Autosalón KIA Čadca

KIA

visegraderb01erb02erb03erb04cadcacierneerb05oscadnicarajczagmina-istebna