DOTÁCIE NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ ŠKP ČADCA

Športový klub polície využíva na svoju činnosť aj dotácie Ministerstva vnútra SR.

Na tento účel má klub zriadený samostatný transparentný účet: 

 

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005045040359

 

VECNÉ VYHODNOTENIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE NA ROK 2022.

 

Poskytnutá dotácia vo výške 2.074 euro bola použitá na tieto účely:

 1. pokrytie poplatkov do UNITOP SR - vo výške 276 euro,
 2. nákup bežeckej športovej obuvi pre členov atletického oddielu a oddielu biatlonu vo výške 351,88 euro,
 3. nákup športovej výstroje pre ŠKP /karimatky, vaky, termoflaše/ vo výške 542,20 euro,
 4. nákup plastických športových turistických máp pre ŠKP vo výške 279,63 euro,
 5. nákup tréningových pomôcok /činky, posilovacie pásy/ pre ŠKP vo výške 125,85 euro,
 6. nákup športových  tričiek pre športovcov ŠKP vo výške 94,09,
 7. poplatok za webovú stránku pre ŠKP vo výške 128,40 euro
 8. nákup športesteru Garmin pre pretekárov AO ŠKP Čadca vo výške

275,95 euro

Spoluúčasť vo forme vlastných prostriedkov vo výške 3.924,44 euro bola použitá na

1. pokrytie cestovných náhrad na Slovenskom pohári v biatlone MS pretekárov oddielu biatlonu   - vo výške 3.084,44 euro,

2. nákup materálu – športovej zbrane na biatlon vo výške 840 euro

 

Výdavky z dotácie - spolu 2.074 euro

 

 Výdavky na športovú výstroj  

VD1/23 PD 28.3.2023 14.9.2022 351,88 Oudoorweb športová obuv
VD2/23 PD 28.3.2023 26.1.2023 542,2 ForcampingO športová výstroj - karimatky, vaky a termoflaše
PP FA03/2023 27.3.2023 27.3.2023 279,63 Mapy cz športové a plastové mapy
VD3/23 PD 28.3.2023 18.1.2023 125,85 Decatlon fitnes prostriedky
VD4/23 Fa5302942275 28.3.2023 30.11.2022 275,95 Alza sporttester
VD5/23 PD 28.3.2023 23.1.2023 94,09 Human športové trička

 

Služby a poplatky

PP 1/2023 20230009 11.2.2023 11.2.2023 128,4 CB Media  poplatok za webovú stránku a server ŠKP
PP 2/2023   24.2.2023   276 UNITOP SR členský poplatok UNITOP SR

 

 

Výdavky z vlastných zdrojov - spolu 3.924 euro

 

VD11/22 VD 28.12.2022 24.12.2022 789,82 biatlonový oddiel MS a Slovenský pohár v biatlone 232      
VD12/22 VD 28.12.2022 24.12.2022 2.294,62 biatlonový oddiel biatlonový oddiel 602 150    


 


Výdavky celkom financované z dotácie 
2.074 

 

poskytnutá dotácia na rok 2021 

POUŽITIE dotácie:

 

VD1/2021 fa 103112360 13.12.2021 29.4.2021 77,1 Gym Beam  športové vyživové doplnky
VD2/2021 fa 47932/2021 29.11.2021 29.11.2021 195,1 Eobuv bežecká obuv 2 ks
VD4/2021 fa 20212628 13.12.2021 13.12.2021 75,04 Revixa športové regeneračné doplnky
VD5/2021 fa 210100481 17.12.2021 17.12.2021 179 ZELYS masažné prípravky pre športovcov
VD6/2021 fa 20211359 25.12.2021 25.12.2021 65 Do Výšky, s.r.o.  športový material - úväz
VD7/2021 fa 20212198 27.12.2021 27.12.2021 61,59 Plutvy, s.r.o.  neoprenové oblečenie
VD1/2022 fa 202255446 3.1.2022 3.1.2022 15,5 Plutvy , sr.o športový vak
VD2/2022 fa 104189273 17.1.2022 17.1.2022 124,9 GymBeam športové výživové doplnky
VD3/2022 PD68/22 20.1.2022 20.1.2022 160 f. Kaluža bež.lyže a topánky
VD4/2022 fa 11384/02 13.2.2022 13.2.2022 187,6 Eobuv bež. Obuv Hoka a ponožky
VD5/2022 fa 16252148 15.2.2022 15.2.2022 66,4 Muzker pretekárske palice
VD7/2022 PD 8.3.2022 8.3.2022 152,4 IPC Slovakia športové oblečenie a doplnky
VD8/2022 PD 13.3.2022 13.3.2022 164,99 Decatlon športová obuv

 

SLUŽBY A POPLATKY

VU/2021 UNITOP 1/21 7.5.2021 7.5.2021 136 UNITOP SR členské 2021
VU/2022 UNITOP 5/25 26.1.2022 26.1.2022 288 UNITOP SR členské 2022
VD6/2022 fa20220009 15.2.2022 15.2.2022 35,38 CB Media webová stránka /celkom fa na 128,40/

 

 VLASTNE ZDROJE

 

CESTOVNE NAHRADY

VD3/2021 PD 7.12.2021 7.12.2021 458,88     208,8 74   176.08
                     

  

VECNÉ VYHODNOTENIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE NA ROK 2021.

 

Poskytnutá dotácia vo výške 1.184euro bola použitá na tieto účely:

 1. pokrytie poplatkov do UNITOP SR - vo výške 424 euro,
 2. nákup bežeckej športovej obuvi pre členov atletického oddielu a oddielu biatlonu vo výške 547,69 euro,
 3. nákup športových výživových doplnkov pre pretekárov vo výške 202 euro,
 4. nákup regeneračných prostriedkov a prípravkov pre pretekárov vo výške 254,04 euro,
 5. nákup lyžiarskej výstroje pre oddiel biatlonu vo výške 226,40 euro,
 6. nákup športovej výstroje a tričiek pre pretekárov a športovcov ŠKP vo výške 294,49,
 7. čiastočne poplatok za webovú stránku pre ŠKP vo výške 35,38 euro

Spoluúčasť vo forme vlastných prostriedkov vo výške 458,88 euro na zabezpečenie účasti – pokrytie cestovných náhrad na Slovenskom pohári v biatlone.

 

 

 

 

 

 

         
         
         

 

 

 

       

Sponzori

 • Coop

 • Cbmedia

 • IPC Slovakia

 • BUKOV

 • Nadácia Pontis

 • ALPHA SPORT

 • SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

 • LEDNICKE ROVNE

 • Autosalón KIA Čadca

Coop

sponzor-coop

Cbmedia

cbmedia-sponzor

IPC Slovakia

chransa logo

BUKOV

BUKOV

Nadácia Pontis

1425562402 re nadacia pontis logo1

ALPHA SPORT

ALPHA SPORTMamut

SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

Lednické Rovne

LEDNICKE ROVNE

Lednicke Rovne

Autosalón KIA Čadca

KIA

visegraderb01erb02erb03erb04cadcacierneerb05oscadnicarajczagmina-istebna